دوو، روایتگر داستان آرامش با تکیه بر تکنولوژی

داستان طراحی و تولید هر یک از محصولات دوو، از پایبندی بر اصولی آغاز می شود که سیاست های انسانی، درک نیاز مخاطب و توجه به سبک زندگی ایرانیان بر اساس تکنولوژی روز جهان است.

تکنولوژی به کار گرفته شده در لوازم خانگی دوو، درگیری ذهنی شما را در زمان آرامش و فراغت کاهش می دهد. دوو در تلاش بوده است تا همواره به عنوان یک سازنده جریان برای تجربه سرزندگی در خانواده ایرانی باشد.

طراحی، تولید و ارائه خدمات پس از فروش مناسب ، برای هر خانواده خوشحال نیاز است، که توسط دوو ارائه می گردد تا تجربه زندگی خوشحال با دوو همه جانبه باشد.

انتخاب الکترونیک در ایران به عنوان بزرگترین مجتمع تولید کننده لوازم خانگی؛ تولید، فروش و خدمات پس از خرید برند لوازم خانگی دوو را بر عهده دارد.