این جشنواره از تاریخ 29 بهمن 1401 تا تاریخ 17 اسفندماه 1401 برگزار میشود.

در پایان این جشنواره به ازای خرید هر سرویس جهیزیه لبخند زندگی مبلغ 1.000.000 تومان به صورت بن کارت مانی به خریداران و خیرین محترم عودت داده میشود.


شرایط جشنواره:

  1. تمام مشتریان عزیز که در زمان برگزاری جشنواره اقدام به خرید سرویس جهیزیه لبخند زندگی نمایند به صورت قطعی شامل جشنواره ماه من و پرداخت مبلغ  1.000.000 تومان هدیه جشنواره میشوند.
  2. نیمی از مشتریان عزیز که در زمان برگزاری جشنواره اقدام به خرید سرویس ناقص جهیزیه  لبخند زندگی نمایند به صورت قرعه کشی شامل جشنواره ماه من و پرداخت مبلغ   1.000.000 تومان هدیه جشنواره میشوند.
  3. هزینه ارسال و حمل سرویس جهیزیه لبخند زندگی برای شهر تهران رایگان میباشد و برای شهرستان ها تا باربری رایگان میباشد.
  4. هزینه ارسال بن کارت های هدیه برای سراسر کشور رایگان میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تماس مانی هوم 91011202-021 تماس بگیرید.