واحد مسئولیت های اجتماعی شرکت آرتان تجارت مانی برگزار میکند:

جشنواره فروش جهیزیه عروس فاطمی 1401 آغاز شد:

این جشنواره از تاریخ 10 دی 1401 تا تاریخ 23 دیماه 1401 برگزارمیشود.

درپایان این جشنواره مبلغ 5 درصدفاکتور نهایی کالا به عنوان بن کارت تحویل مشتریان وخیرین ارجمند میگردد


شرایط جشنواره:

  1. در صورتی که نام عروس فاطمه یا زهرا باشد پس از اتمام جشنواره با ارسال مدارک شناسایی معتبر در این جشنواره شرکت میکنند.
  2. در صورتی که عروس محترم از ذریه سادات بزرگوار باشد پس از اتمام جشنواره با ارسال مدارک شناسایی معتبر در این جشنواره شرکت میکنند.
  3. تمام مشتریان عزیز که شامل بند 1 و 2 جشنواره نمیباشند اما تا 23 دی ماه نسبت به قطعی شدن و پرداخت سفارش جهیزیه لبخند زندگی خود اقدام نمایند در این جشنواره شرکت میکنند.
  • هزینه ارسال و حمل سرویس جهیزیه لبخند زندگی برای شهر تهران رایگان میباشد و برای شهرستان ها تا باربری رایگان میباشد.
  • هزینه ارسال بن کارت های هدیه برای سراسر کشور رایگان میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تماس مانی هوم 91011202-021 تماس بگیرید.