یكی از عوامل مهم در توسعه خدمات الکترونیک ، ایجاد اعتماد و اطمینان در  میان كاربران خدمات الكترونیكی می باشد. در ایران مركز توسعه  تجارت الكترونیكی با نشان اینماد، مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و  اعطای نماد اعتماد الكترونیكی به کسب و کارهای اینترنتی را عهده دار است.ساماندهی سایت‌های تجاری در كشور موثرترین گام برای ایجاد فضای امن و مناسب  تجارت الكترونیكی خواهد بود، به نحوی‌كه مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌كه سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل  خواهند كرد و حقوق مصرف كنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید میكنند.