قرارداد بازاریابی فروش کالا و خدمات در مرکز مشاوره و فروش لوازم خانگی مانی

با توجه به اهمیت متن این قرارداد در همکاری جناب عالی با این مجموعه خواهشمند است قرارداد زیر را با دقت مطالعه و سپس امضا کنید

شرکت آرتان تجارت مانی خاورمیانه در راستای رسالت خود در جهت حمایت از افراد فاقد شغل ، زنان خانه دار و سرپرست خانوار،دانشجویان و تمام اقشار جامعه با هدف کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار مجازی، در تاریخ <شروع قرارداد> مطابق مواد 10 و 219 قانون مدنی، بر اساس تعامل مشترک و حسن نیت و مفاد ذیل اقدام به انعقاد قرارداد می نماید.

ماده 1 .طرفین قرارداد:

شرکت آرتان تجارت مانی خاورمیانه  با  نشانی اینترنتی Www.Maniha.ir ، با نمایندگی جناب آقای مهدی حاجی حسینی به  شناسه ملی 14011780459 که از این پس در این قرارداد به اختصار «مانی هوم»  نامیده می‏شود و

<آقا/خانم>/<به  شماره شناسنامه>/<کد ملی>/<به نشانی>/<کد  پستی>/<شماره تماس>/<پست الکترونیک>

که  از این پس در این قرارداد «بازاریاب» نامیده می‏شود. اقامتگاه قانونی و  قراردادی فروشنده این قرارداد همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده  است و درصورتی که بازاریاب نشانی خود به شرح فوق را تغییر دهد، باید حداقل  10 روز پیش از تغییر مراتب را در پنل مشتریان به روز نماید و تا آن زمان  نشانی سابق واجد اعتبار است. اقامتگاه قانونی و قراردادی مانی هوم همان است که در آخرین تغییرات نماد اعتماد  الکترونیک آن شرکت درج گردیده است. طرف مقابل موظف می باشد به هنگام ارسال  هرگونه مکاتبه و یا مراوده ای، آخرین تغییرات را ملاحظه نماید و آن آدرس را  به عنوان اقامتگاه قانونی مرکز مشاوره و فروش لوازم خانگی مانی لحاظ  نماید.

ماده 2 .تعاریف:

1-2 -بازار آنلاین و بازار آفلاین: بازار آنلاین بازاری است که در آن کالا در بستر اینترنت و به صورت برخط  (آنلاین)، عرضه می شود و به فروش میرسد. بازار آفلاین بازاری است که در آن،  کالا مستقل از اینترنت و به  صورت سنتی در فروشگاه ها و مراکز توزیع عرضه  می شود و به فروش میرسد.

2-2 -پنل بازاریابی: فضای مجازی با درگاه هر فروشنده است که از سوی مانی هوم به بازاریاب برای عرضه و فروش کالا تخصیص داده می شود.

3-2 -درگاه اینترنتی: وب سایت مانی هوم به آدرس Www.Maniha.ir  می باشد.

4-2 -مانی هوم: شرکت آرتان تجارت مانی خاورمیانه به نمایندگی جناب آقای مهدی حاجی حسینی و آدرس اینترنتی Www.Maniha.ir 

5-2 -بازاریاب:  هر شخصی است که با تایید این قرارداد به شرح پیوست نسبت به فروش محصولات و  کالاهای مندرج در سایت مانی هوم  از طریق درگاه اینترنتی مانی هوم و یا اقدام به بازاریابی  محصولات مانی هوم  می نمایید.
6-2 -قرارداد: قرارداد همکاری منعقده بین مانی هوم و بازاریاب، بر اساس شرایط این قرارداد حاضر و به شرح پیوست است

ماده 3 .موضوع قرارداد:


عبارت است از واسطه گری در فروش محصولات و کالاهای فروشنده به خریداران از طریق در اختیار قرار دادن پنل فروش اینترنتی

ماده 4 .مدت قرارداد:

از تاریخ <شروع قرارداد> تا 6 ماه شمسی پس از عقد قرارداد می باشد.
تبصره  1 :این قرارداد در پایان مدت برای مدت مشابه بصورت خود به خود به مدت 6  ماه تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفین حداقل یک هفته قبل از انقضاء  مدت عدم تمایل خود را نسبت به تمدید به طرف دیگر اعلام نماید.

ماده 5 .کمیسیون فروش

کمیسیون : درصدی از بهای فروش کالا است که بابت فروش کالا در درگاه اینترنتی مانی هوم از طریق بازاریاب و به شرح مندرج در جدول کمیسیون ها در مکاتبات رسمی با ایمیل پشتیبان  به بازاریاب تعلق می گیرد. نظر به اینکه درصد مذکور در پنل برای بازاریاب قابل رویت است، مانی هوم نسبت به پرداخت کمیسیون بازاریاب طی دوره یک ماهه اقدام و به حساب اعلامی بازاریاب واریز نماید.

تبصره 1 :امکان  تغییر کمیسیون، هزینه ها و جریمه ها در هر زمان توسط مانی هوم در پنل  بازاریابان وجود دارد و بازاریاب قادر به مشاهده سوابق تغییرات آن خواهد بود.  تغییرات در کمیسیون، دو روز قبل از اعمال از طریق  ایمیل به اطلاع فروشنده خواهد رسید و ادامه روند فروش توسط بازاریاب پس از  اعمال تغییرات به منزله پذیرش شرایط جدید است و درحکم اصلاحیه این قرارداد  است که خود به خود با ادامه روند فروش مورد توافق طرفین قرار گرفته است و  نیاز به تشریفات امضا و ابلاغ جداگانه ای برای لازم الاجرا بودن ندارد.

تبصره 2 :بازاریاب متعهد شد جهت آگاهی از هرگونه تغییرات، هر روز پنل خود را مشاهده کند و  مانی هوم هیچگونه مسئولیتی نسبت به ادعای عدم آگاهی بازاریاب از تغییرات  نداشته و فروشنده ملزم به تبعیت از تغییرات است. هرگونه اصلاحیه یا الحاقیه  یا تغییر از جمله تغییرات در هزینه ها و جریمه ها، در پنل فروشنده قرار  خواهد گرفت و اطلاعیه از طریق پنل یا پست الکترونیک بازاریاب به نشانی مندرج  در پنل ارسال خواهد شد. تغییرات فوق ظرف دو روز از تاریخ ارسال اطلاعیه و  تغییرات پنل لازم الاجرا خواهد بود مگر اینکه بازاریاب ظرف مهلت مذکور عدم  موافقت خود را اعلام نموده باشد، که در اینصورت قرارداد فسخ خواهد شد.

ماده 6 .نحوه اجرای قرارداد:

1-6 -قراردادها متناسب با مدت مندرج در آن به صورت اتوماتیک تمدید می شود. در صورت عدم تمایل هریک از طرفین مبنی بر تمدید اتوماتیک قرارداد، مراتب باید  از یک هفته قبل از انقضا به صورت کتبی به طرف دیگر اعلام گردد.

2-6 -نگهداری  سفارش بازاریاباندر انبار به صورت امانی بوده و غیر از تعدی یا تفریط،  مسئولیتی متوجه مانی هوم نمی باشد. هزینه نگهداری وفق جدول جداگانه محاسبه و  از بازاریاب دریافت می شود. مانی هوم میتواند کلیه مطالبات خود ناشی از این  بند یا سایر مفاد این قرارداد را راساً از محل مطالبات فروشنده کسر نماید.

3-6 -این  قرارداد حق انحصاری جهت فروش برای بازاریابان ایجاد نمی نماید و هیچ گونه  اعتراضی نسبت به فروش کالا و نیز بهای کالاهای در حال فروش ، قابل استماع نمی باشد.

ماده 7 .تعهدات و حقوق بازاریاب

ماده 7 .تعهدات و حقوق فروشنده

1-7 -بازاریاب متعهد است مدارک درخواست شده در خصوص احراز هویت و مدارک موثق و معتبر  ثبتی و نیز گواهینامه های صنفی، حرفه ای، بهداشتی (در صورت لزوم)،  استاندارد و سایر مدارک به شرح پنل را بارگذاری و در صورت لزوم آنها را به  روزرسانی نماید. عدم بارگذاری یا به روزرسانی اسناد به طور صحیح، علاوه بر  ایجاد حق فسخ برای مانی هوم(پس از اخطار رفع نقص) این حق را برای مانی هوم  ایجاد میکند که کلیه پرداخت ها را تا زمان رفع نواقص مدارک معلق و دسترسی  فروشنده را به پنل قطع نماید.

2-7 -بازاریاب حقیقی میتواند همزمان با انعقاد این قرارداد، شخصی را به عنوان نماینده خود جهت ارتباط و هماهنگی با مانی هوم معرفی نماید.

3-7 -عضویت شخصیت های حقوقی به عنوان بازاریاب در این سامانه ممنوع میباشد
  • {{value}}
اطلاعات درخواستی زیر را به صورت کامل و صحیح بر اساس مدارک هویتی خود تکمیل و قرار داد دیجیتال خود را امضا نمائید، لازم به ذکر است هرگونه خطا در ثبت این فرم به منزله عدم پذیرش و رسمیت این قرارداد از طرف مانی هوم میباشد
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تصویر کارت ملی را انتخاب کنید.
تاریخ عقد قرارداد را بنویسید. تاریخ عقد قرارداد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ عقد قرارداد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/01/28
شماره شبا(بدون IR) را بنویسید. شماره شبا(بدون IR) را کوچک‌تر از 24 حرف بنویسید.
انتخاب این گزینه اجباری است.

کمی صبر کنید...
با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای مشاوره رایگان و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید!
info[At]maniha.ir
02191011202